DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẤM SILIC JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)

  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án: