Lắp dựng nhà máy C Regina

  • Tên dự án: Lắp dựng nhà xe nhà máy C Regina
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle
  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng

Một số hình ảnh của dự án:

lap-dung-nha-xe-nha

nha-xe-nha-may-dregina

nha-xe-nha-may-dregina-4