Nhà máy công ty TNHH công nghiệp Jushun Việt Nam

  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO
  • Địa điểm: Thuận Thành, Bắc Ninh

Một số hình ảnh của dự án:

Nhà điều hành 

Xưởng E

Xưởng C

Xưởng C

Xưởng C

Xưởng D

Toàn cảnh Công ty TNHH công nghiệp Jushun (Việt Nam).

Công ty TNHH công nghiệp Jushun (Việt Nam).