Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam)

  • Công trình: Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam)
  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia Thần Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Thuận Thành II, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Một số hình ảnh của dự án: