Nhà xe nhà máy D Regina

  • Tên dự án: Nhà xe nhà máy D Regina
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle
  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng

Một số hình ảnh của dự án:

nha-xe-nha-may-dregina-2

nha-xe-nha-may

vicco-dregina-4

dregina-5