Nhà xưởng Tam Dương I5

  • Tên dự án: Nhà xưởng Tam Dương I5
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM TAM DƯƠNG
  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh của dự án: 

nha-xuong-tam-duong-i5

nha-xuong-tam-duong-i5-3

 

nha-xuong-tam-duong-i5-5

 

 

vicco-i5

vicco-i5-2