Trang trại nuôi bò sữa – Thanh Hóa

  • Tên dự án: Trang trại nuôi bò sữa – Thanh Hóa
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK
  • Hạng mục: thi công điện nhà xưởng
  • Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM
  • Địa điểm: Huyện Yên Định – Tỉnh Thanh Hóa

Một số hình ảnh của dự án:

trang-trai-nuoi-bo-sua-vinamilk-2
VICCO làm trang trại nuôi bò sữa cho VINAMMILK 1
trang-trai-nuoi-bo-sua-vinamilk-3
VICCO chở vật liệu vào công trường
trang-trai-nuoi-bo-sua-vinamilk-4
Tiến độ dự án đang hoàn thành
vinamilk-thanh-hoa
Dự án đang thi công
xa-go-thep
Vật liệu làm dự án
vinamilk-thanh-hoa-2
Dự án đang dàn hoàn thiện