Năm 2017

Lắp dựng nhà máy C Regina

Lắp dựng nhà máy C Regina

Tên dự án: Lắp dựng nhà xe nhà máy C Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Hạng mục: thi công điện nhà xưởng Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …

Cầu nối xưởng 1-2 canopy x1 nhà máy C Regina

Cầu nối xưởng 1-2 canopy x1 nhà máy C Regina

Tên dự án: Cầu Nối Xưởng 1-2 +canopy X1 Nhà máy C Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Hạng mục: thi công điện nhà xưởng Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN FASTCO VIỆT NAM Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …