Bộ kết nối đầu dưới cáp thoát sét 7 lớp

858.000 ₫

Mô tả

Bộ kết nối đầu dưới cáp thoát sét 7 lớp LTERMKIT-MK3
Thương hiệu LPI Úc

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...